Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Vereniging DrentsGoed Streekproducten (kortweg: DrentsGoed). Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als u iets dergelijks ontdekt, stellen we het zeer op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • DrentsGoed: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud
  • Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door DrentsGoed met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt DrentsGoed geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. DrentsGoed is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk door ons te worden verstrekt.

Laatste aanpassing: januari 2013

Bestellen?

Bezoek onze webshop en geniet van de verse, eerlijke producten van DrentsGoed Streekproducten.